Friday, November 1, 2013

Cara Shaikh Muqbil Mendidik Anak PerempuannyaPernah membaca buku Nasehati lin Nisa? Buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Nasehatku bagi Para Wanita ini ditulis oleh seorang ulama wanita dari negeri Yaman yang bernama Ummu Abdillah Al-Wadi’iyah. Beliau hafizhahallah adalah puteri kepada ulama ahlul hadis masa kini, iaitu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah.

Ummu Abdillah adalah seorang ulama wanita yang memiliki banyak kelebihan. Menurut Al-Ustadz Muhammad Barmim dalam biografi Syaikh Muqbil, Ummu Abdillah mengajar di madrasah nisa’ (khusus wanita) dan memiliki pelbagai penulisan ilmiah. Di antaranya:
·       Shahihul Musnad fis Syamail Muhammadiyah (tentang kesempurnaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dicetak dalam dua jilid)
·         Jamius Shahih fi ilmi wa Fadhlihi (tentang keutamaan ilmu)
·         Tahqiq kitab As-Sunnah Ibnu Abi Ashim
·         Nasehati lin Nisa
·         dan sekarang beliau sedang menyiapkan Shahihul Musnad min Sirah Nabawiyah