Friday, November 15, 2013

Hanya Kerana Kau Wanita......

 

 

Ikuti kupasan menarik isu-isu berikut:


·         Sejauhmana pengaruh wanita dalam kehidupan seorang lelaki?
·      Adakah wanita wajib berpakaian hitam? Bagaimana cara pakaian para isteri Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam?
·         Siapakah Rubai’ binti Mu’awwis?
·         Adakah benar terdapat hadith yang menyatakan bahawa:
“wanita terbaik adalah wanita yang menunggu suaminya ketika suami pulang dari kerja sambil menyediakan air, rotan dan tamar. Jika sekiranya suami mahu makan sila makan, mahu minum sila minum, mahu rotan dia sila rotan. Dia inilah wanita yang masuk syurga terlebih dahulu daripada Fatimah kerana dia yang memegang tali unta Fatimah.”
·         Hak Khuluk’ bagi wanita.