Monday, April 1, 2013

Menuduh Orang Berzina﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Ertinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina)  dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebatan; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasiq". "Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu (dari kesalahannya yang tersebut) serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani". (Surah an-Nur: 4, 5)


            Setelah Allah s.w.t menjelaskan hukum hakam zina pada ayat 2 dan 3 dalam Surah An-Nur, Allah datangkan pula penjelasan berkaitan Qazaf. Qazaf ialah pertuduhan zina keatas perempuan-perempuan dan juga lelaki-lelaki yang baik tanpa membawa 4 orang saksi. Hukuman ini disyariatkan untuk melindungi maruah orang-orang beriman yang soleh dan juga solehah dari dituduh sesuka hati oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tuduhan zina.

Islam sangat menjaga kehormatan seseorang daripada melakukan zina, kerana zina merupakan wabak yang sangat merbahaya, ia meliputi kerhormatan, kesucian dan maruah seseorang, dan juga mencemarkan nasab atau keturunan individu, keluarga dan masyarakat. Jadi, Islam memandang berat kepada sesiapa yang menuduh perempuan atau lelaki yang baik-baik melakukan zina. Begitu juga tuduhan terhadap seseorang yang melakukan liwat. 

MAKNA AYAT
·       ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik“. Ulama bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan “tuduhan” di dalam ayat ini adalah tuduhan zina.

·       ﴿الْمُحْصَنَاتِ: perempuan-perempuan yang baik, terpelihara dari perbuatan zina. Perlu difahami bahawa pengkhususan terhadap golongan wanita di dalam ayat ini menunjukkan realiti yang berlaku di mana golongan wanita sering difitnah dengan tuduhan palsu ini dan ia telah mencemarkan maruah seseorang serta kaum keluarganya. Ini sama sekali tidak menafikan pensyariatan hukum ini keatas golongan adam.   

HUKUM HAKAM QAZAF

1.     Berapakah jenis Qazaf yang terdapat dalam Islam?
Qazaf (pertuduhan zina) terbahagi kepada tiga kategori iaitu:2.     Bagaimana hukuman Qazaf dilaksanakan?
Hukuman qazaf bukanlah sesuatu yang mudah untuk diputuskan. Ia perlu memenuhi beberapa syarat utama:

1.     Syarat Qozif (orang yang menuduh)
1.     Berakal
2.     Baligh
3.     Tiada paksaan (atas kerelaan penuduh itu sendiri untuk membuat tuduhan).
Sekiranya orang yang membuat tuduhan itu adalah seorang yang gila atau kanak-kanak yang belum baligh atau orang yang dipaksa; maka pertuduhannya tidak akan diambil kira dan dia juga tidak akan dihukum hudud walaupun gagal membawa 4 orang saksi untuk pertuduhan zina yang dilemparkan.

2.     Syarat Maqzuf  (orang yang dituduh)
Ayat ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ  secara zahirnya merangkumi semua perempuan (dan juga lelaki) muslimah dan kafir, wanita yang merdeka dan juga hamba abdi. Namun fuqaha’ telah menetapkan 5 syarat pada orang yang dituduh (tuduhan zina) sehingga boleh dijatuhkan hukuman hudud keatas orang yang menuduh:

1.     Seorang muslim
2.     Berakal
3.     Baligh
4.     Merdeka
5.     Seorang yang memang terhindar dari perbuatan zina dalam kehidupannya.

Walaubagaimanapun ini tidak bermakna sekiranya seseorang yang menuduh selain dari 5 golongan di atas (orang kafir, orang yang tidak waras, kanak-kanak, hamba dan orang yang memang dikenali sebagai perempuan penzina) ini akan terlepas dari hukuman hudud apabila tidak mendatangkan 4 orang saksi untuk pertuduhan itu, tetapi sebaliknya penuduh akan dikenakan hukuman ta’zir (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah) kerana mereka menyebarkan berita bohong.

3.     Apakah hukuman yang dikenakan keatas orang yang menuduh (Qozif)

Allah ‘azza wa jalla telah menetapkan hukuman ke atas orang yang menuduh seorang perempuan (mahupun lelaki) baik dengan tuduhan zina dan gagal membawa 4 orang saksi, dengan hukuman berikut:
1.     Disebat dengan 80 sebatan berdasarkan firman Allah: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
2.     Tidak diterima penyaksiannya selama-lamanya berdasarkan firman Allah:
   ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً           
3.     Dia disifatkan sebagai seorang fasiq berdasarkan firman Allah:
﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
Fasiq ialah orang yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sentiasa berada di dalam kegelapan kerana mereka telah melakukan suatu dosa besar dan jenayah yang sangat keji.

Namun dalam ayat 5, Allah subhanahu wa ta’ala menetapkan pengecualian dengan firmanNya: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Maksudnya: "Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu (dari kesalahannya yang tersebut) serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani".

               Dalam ayat ini, Allah ‘azza wajalla menegaskan bahawa taubat sahaja tidak mencukupi. Ia haruslah dibuktikan dengan amalan soleh berdasarkan firman Allah ‘azza wajalla: ﴿وَأَصْلَحُواserta memperbaiki amalannya”.

Ulama berbeza pandangan dalam menentukan pengecualian ini.

1.     Pandangan Mazhab Hanafi:
Setelah bertaubat, orang yang membuat tuduhan itu dikecualikan daripada disifatkan sebagai seorang fasiq. Ini merupakan riwayat Hasan al-Basri, an-Nakha’ie, dan Sa’id bin Jabir.

2.     Pandangan Jumhur (Syafie’, Malik, Ahmad):
Setelah bertaubat, orang yang membuat tuduhan itu dikecualikan daripada disifatkan sebagai seorang fasiq dan penyaksiannya diterima. Ini merupakan riwayat ‘Atha’, Thawus, Mujahid, Sya’bi, dan ‘Ikrimah.

Diringkaskan daripada Rawai’ al-Bayan oleh Shaikh Muhammad Ali al-Sobuni hafizahullah.


No comments: