Saturday, September 14, 2013

Bagaimana Salafus Soleh Mengajar al-Quran kepada Anak-anak?


Ustazah Ili Dalila

Sebelum ini saya selalu tertanya-tanya bagaimana salafus soleh mengajar anak-anak mereka membaca al-Quran.

Alhamdulillah, hari ini saya menemui sedikit gambaran mengenainya di akhir kitab tafsir Ibn Kathir iaitu bab yang disusun khas oleh beliau rahimahullah mengenai Fadha-il al-Quran. Ia disebutkan di bawah subtopic “Ta’allum al-Sibhyaan al-Quran” (Kanak-kanak Mempelajari al-Quran).

Dari Sa’id Ibn Jubayr, Ibn ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata : Aku berumur 10 tahun ketika Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam wafat. Dan ketika itu, aku telah menghafaz al-Muhkam (al-Mufassal : iaitu dari surah al-Hujurat hingga al-Naas)


Ibn Kathir rahimahullah menyebut bahawa ini menunjukkan bolehnya mengajar kanak-kanak al-Quran; bahkan ianya dianjurkan atau wajib. Kerana kanak-kanak itu jika dia telah mempelajari al-Quran kemudian mencapai umur baligh, maka dia akan tahu apa yang hendak dibaca di dalam solat. Dan hafazannya pada waktu kecil lebih utama, lebih kuat ingatannya dan lebih ‘lekat’ daripada hafazannya setelah dewasa. 

Sebahagian salaf menganjurkan supaya anak kecil dibiarkan seketika di awal umurnya untuk bermain, dan kemudian selepas itu dikumpulkan kesungguhannya untuk belajar al-Quran. Perihal tidak mewajibkan (memestikan) dia belajar al-Quran ini supaya dia tidak jemu dengan al-Quran dan langsung meninggalkannya untuk bermain. Sebahagian mereka pula tidak suka mengajar al-Quran kepada anak kecil sedang dia tidak memahaminya. Tetapi dia dibiarkan dahulu sehinggalah dia dapat berfikir dan membezakan ilmu sedikit demi sedikit bersesuaian dengan kesungguhannya, keterujaannya, hafazannya dan kekuatan hafalannya. Manakala Umar al-Khattab pula suka mengajar anak kecil dengan membacakan kepada mereka 5 ayat 5 ayat.

Pelajaran yang saya dapati dari teks ini :
1-      Antara tujuan/niat tertinggi ibubapa mengajarkan al-Quran kepada anak mereka adalah supaya mereka dapat membawa al-Quran ke dalam solat. Para ulama’ menyebutkan bahawa utamanya perihal berdiri dalam solat itu adalah kerana al-Quran (zikir paling utama dan mulia) yang dibaca padanya. Benarlah kata Ibn Mas’ud radhiyallahu ‘anhu : Sesungguhnya kami ini susah menghafaznya tetapi dimudahkan untuk beramal dengannya. Dan kaum selepas kami  mudah untuk menghafaznya tetapi susah untuk beramal dengannya. Membaca al-Quran dalam solat adalah salah satu cara beramal dengan al-Quran.

2-      Anak kecil jangan dipaksa untuk membaca al-Quran; hendaklah diraikan juga tabi’i mereka yang suka bermain. Ini supaya mereka tidak memandang al-Quran sebagai sesuatu yang tidak seronok.

3-      Mengajar al-Quran kepada anak bukanlah untuk membaca dan menghafaznya sahaja. Tetapi ibubapa hendalah mengajar isi kandungan al-Quran (perintah Allah, larangan Allah, peringatan darinya, kisah-kisah darinya dsb) dan memastikan anak beramal dengannya. Sebaiknya anak mula diajar apabila mereka sudah boleh memahami isi kandungan al-Quran. Ini bersesuaian dengan objektif al-Quran diturunkan seperti yang disebut dalam surah  Shad ayat 29 yang maksudnya:
"Kitab (al-Quran ini) Kami turunkan Ia kepadamu adalah (Kitab) yang diberkati dan penuh kebaikan; untuk mereka teliti ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal itu mengambil pengajaran".

Al-Hasan al-Bashri berkata: Bukanlah meneliti ayat al-Quran dengan menghafaz huruf-hurufnya dan mengabaikan larangannya; sedang salah seorang mereka berkata: Aku telah menghafal keseluruhan al-Quran; sedang langsung tidak terlihat padanya al-Quran baik pada akhlak mahupun amalan.

4-      Ketika mengajar anak al-Quran hendaklah mengambil kira kesungguhan, mood dan kebolehan anak kerana setiap anak adalah berbeza dan ibubapa hendaklah raikan.

5-      Hendaklah mengajar anak kecil sedikit demi sedikit dan bukannya melihat kuantiti.
Dan pelajaran paling utama yang saya dapat dari bulan Ramadhan, dalam kesungguhan kita hendak mengajar al-Quran kepada anak, hendaklah kita sebagai ibubapa mulakan dengan diri kita dahulu. Perbaiki bacaan kita, perbanyakkan bacaan kita, perbanyakkan hafazan kita, tingkatkan pemahaman kita terhadap al-Quran, hadirkan dulu rasa takut kita kepada perkataan Allah, bawa al-Quran dalam solat baik yang fardhu mahupun sunat, beramal bersungguh-sungguh dengan isi kandungannya. Semoga dengan itu Allah mudahkan tugas kita membacakan dan mengajarkan ayat-ayat al-Quran kepada anak-anak kita.

Sumber: http://ilidalila.wordpress.com/2013/09/12/bagaimana-salafus-soleh-mengajar-al-quran-kepada-anak-anak/

No comments: