Tuesday, March 25, 2014

Linguistic Miracles of Al-Quran

Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Quran


1.      الاسم والفعل  (Isim/Kata Nama & Fe’el/Kata Kerja)

·         الاسم  (Isim/Kata Nama)
1.      Kata Nama lebih kuat berbanding Kata Kerja
الاسم أقوى من الفعل

Contohnya: يُحمد   vs محمد

2.      Kata Nama tidak bergantung kepada masa.
3.      Kata Nama tidak bergantung kepada pembuat.
4.      Kata Nama bersifat kekal.

·         الفعل  (Fe’el/Kata Kerja)
1.      الفعل المضارع – Present/Continuous/Future Tense
2.      الفعل المضارع – Past Tense (Ia juga menunjukkan sesuatu yang benar-benar berlaku)2. ترتيب الكلمة في القرآن  (Susunan Perkataan Di Dalam Al-Quran)


·         التقديم والتأخير  (Diawalkan @ diakhirkan) mempunyai sebabnya yang tersendiri.

Contohnya: الحمد لله   bermakana pujian untuk Allah
                     لله الحمد  bermakna untuk Allah pujian (hanya untuk Allah)

التقديم (diawalkan sesuatu perkataan) menunjukkan:

1.      Untuk mengagungkan sesuatu
2.      Keutamaan
3.      Pengkhususan

Dan التأخير  (diakhirkan sesuatu perkataan) pula menunjukkan sebaliknya.

* Kata-kata yang kuat TIDAK MELAMBANGKAN kata-kata yang betul.


3. التأكيد  (Kata Penguat)
            Kata Penguat إنّ   (sesungguhnya) digunakan sekiranya terdapat keraguan pada مُخاطب   (audience).


4.      اختيار الكلمة  (Pemilihan Perkataan)

Contohnya: Antara perkataan الحمد @ المدح  di dalam Surah Al-Fatihah

·         الحمد membawa dua maksud:
1.      الشكر   Syukur kerana perbuatannya
2.      المدح   Pujian pada nama & sifat
·         Sekiranya di dalam Surah Al-Fatihah itu digunakan perkataan المدح, maka hanya nama & sifat Allah ‘azza wajalla yang dipuji tanpa adanya rasa SYUKUR.
Di dalam Surah Al-Fatihah, Allah suruh kita bersyukur terlebih dahulu sebelum kita kenal Allah dan sebelum kita dapat nikmat.


5.      Nama-nama Allah
·         Nama-nama Allah mempunyai fungsi yang tersirat.
·         Apabila disebutkan di dalam Al-Quran, kuatkan pemerhatian dan focus anda.


6.      البلاغة  Perumpamaan
·         Mempunyai maksud tersurat dan tersirat


7.      Kepelbagaian القراءات  (cara bacaan) membawa makna yang lebih luas


8.      المثل Contoh
·         Mempunyai maksud tersurat dan tersirat


9.      القسم  Sumpah
·         Apabila Allah ‘azza wajalla bersumpah atas sesuatu, ini bermakna:
1.      Allah mahu kita beri perhatian
2.      Ia merupakan mukadimah kepada sesuatu yang ingin dibincangkan selepas itu.


10.  الحوار  Dialog
·         Apa yang tidak diceritakan bermakna ianya kurang penting.
·         Perhatikan kepada peralihan siapa yang berkata.


11.  القصص  Cerita
·         Apa yang tidak diceritakan bermakna ianya kurang penting.
·         Mesti berkait rapat dengan kehidupan kita.


12.  Gambaran (bukan perumpamaan)
·         Kita tidak akan memahami ayat-ayat gambaran tanpa memahami bahasa, dan tanpa membayangkan apa yang berlaku.
Contohnya: Di dalam سورة العديات


13.  الدعاء  Doa
·         Tumpukan perhatian lebih kenapa diajarkan doa pada ayat tersebut & perhatikan apakah kandungan doa itu.


14.  Tema
·         Tema di dalam Al-Quran adalah berkait rapat antara satu sama lain.


15.  المناسبات  Turutan Ayat dan Turutan Surah
·         Turutan ayat dan turutan surah di dalam Al-Quran mempunyai hikmah.
*Perkongsian ilmu daripada Seminar Linguistic Miracle of Al-Quran anjuran Ukhuwah.net.

*Lihat juga video-video daripada Nouman Ali Khan Collection ini yang berkongsi tentang kemukjizatan Al-Quran dalam bentuk ilustrasi.

http://www.youtube.com/playlist?list=PL9FAFF6EAFC83910B

No comments: